توجه به خرده فرهنگ‌های بومی در کانون‌های مساجد؛ زمینه‌ساز تحقق شعار سال
توجه به خرده فرهنگ‌هاي بومي در کانون‌هاي مساجد؛ زمينه‌ساز تحقق شعار سال

توجه به خرده فرهنگ‌های بومی در کانون‌های مساجد؛ زمینه‌ساز تحقق شعار سال

بيکي، با اشاره به نامگذاري سال 1400 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «توليد؛ پشتيباني‌ها مانع زدايي‌ها» گفت: توجه به خرده فرهنگ‌هاي بومي در کانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد زمينه‌ساز تحقق شعار سال خواهد شد.
شناسه خبر : 26356 تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ زمان انتشار : ۰۷:۳۹

«مهدی بیکی» در گفت وگو با ستاد ارتباطات رسانه‌ای (فهما)، با بیان اینکه نامگذاری سال یکی از سیاست‌های درست راهبردی است که می تواند افکار مدیران کشور را به سمت برنامه‌ریزی درست سوق دهد، اظهار کرد: شعاری که امسال از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شد نشان می دهد که کشور ایران برای پیشرفت و پیشبرد اهداف خودش نیاز به تولید دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان گلستان ادامه داد: وجود الگوی اقتصادی در نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در طول هفت سال گذشته حکایت از آن دارد که نیاز اقتصادی از مهمترین اولویت های کشور است.

بیکی اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی در راستای تحقق این مهم باید علاوه بر گسترش برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط، در راستای ارتقا و رشد فرهنگ جامعه با تکیه بر نگاه اقتصادی به منظور تولید آثار فرهنگی هنری اهتمام ورزند؛ از این رو باید با پشتیبانی های سیاستی و حمایتی این بستر را برای فعالان فرهنگ و هنر فراهم کنیم.

بیکی افزود: در این مسیر شاید موانعی باشد که باعث می‌شود حرکت شتاب رشد فرهنگی اقتصادی کند شود اما با شناخت صحیح می‌توان موانع را از سر راه برداشت، برای مثال توجه به خرده فرهنگ ها و فرهنگ های بومی، از یک سو می تواند رونق تولید را به همراه داشته و از سوی دیگر منجر به احیای فرهنگ های اصیل اقوام در سطح کشور شود؛ ضمن اینکه اساسا گسترش فرهنگ های بومی می‌تواند ویترینی برای گسترش جاذبه های گردشگری و رونق اقتصادی باشد.

بیکی ادامه داد: نقش کانون های فرهنگی هنری مساجد در این عرصه نقشی تاثیرگذار و کلیدی است و می‌تواند به تولید کشور کمک های جدی و فراگیر داشته باشد.