امام رضا(ع) به حكم انسانیت با اقشار مختلف مردم دوستی داشت/ترویج سیره رضوی بستگی به نوع نگاه‌مان به حضرت دارد
امام رضا(ع) به حكم انسانيت با اقشار مختلف مردم دوستي داشت/ترويج سيره رضوي بستگي به نوع نگاه‌مان به حضرت دارد

امام رضا(ع) به حكم انسانیت با اقشار مختلف مردم دوستی داشت/ترویج سیره رضوی بستگی به نوع نگاه‌مان به حضرت دارد

ضيا، با اشاره به اهميت نوع شناخت و نگاهي كه هرشخص در زندگي نسبت به ثامن الحجج دارد، گفت: گسترش سيره رضوي در گروه اين نگرش است، ثامن‌الحجج(ع) به حكم انسانيت با اقشار مختلف مردم رفيق بود.
شناسه خبر : 529280 تاریخ انتشار : ۹ تير ۱۳۹۹ زمان انتشار : ۱۰:۴۰
« علی ضیا» در گفت‌وگو با کمیته ارتباطات و فضای مجازی شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، با اشاره به اهمیت نوع نگاه و جایگاهی که هر شخص در زندگی نسبت به علی بن موسی الرضا(ع) دارد، گفت: اگر امام رئوف را فقط برای خواسته‌هایمان بخواهیم و بشناسیم نگاهمان از حضرت یک تعریف دارد و اگر امام رضا(ع) را از آن جهت باور داشته باشیم که حتی به مامون و سلامتی او می‌اندیشید تعریفی دیگر دارد.
 
 
مجری برنامه فرمول یک ادامه داد: بر اساس باور و نوع نگاه‌مان و آنگونه که حضرت را قبول داریم می‌توانیم جایگاه امام رضا(ع) را در زندگی مان تعریف کنیم، مثلا اگر امام رضا(ع) را اینگونه شناخته باشیم که حواسش به دوست و دشمن هست، حتی حواسش به آهو هم هست، نوع نگاه متفاوت می شود. 

 

 
وی افزود: بنابراین نوع نگاه است که در شناخت امام رضا(ع) و تعریف از حضرت در زندگی اثر دارد، مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی هم ندارد. امام رضا(ع) حتی با آن شخص بی دین هم به حکم انسانیت رفیق است و خاطرش را می خواهد، این تعریف را باید در زندگی خود داشته باشیم که امام رضا(ع) رئوف است و به حکم انسانیت با افراد رفتار می کند.
 
 
ضیا تصریح کرد: امام رضا(ع) برای همه ارزش قایل است و همه را دوست دارد، کسی که همه را دوست دارد، همه آدمها نیز دوستش می شوند، من قربان امام رضایی می روم که برای مامون نامه نوشت و نسخه سلامتی اش را نوشت.